Chelera jevabe prem kora shuru kore….

Chelera jevabe prem kora shuru kore….
“Cholo ajke theke amra valo bondhu hoye jai.”
Meyera jevabe prem kora shesh kore..
“Cholo ajke theke amra valo bondhu hoye jai.”

Tag: Girl, Boy, Love

FB Comments